Търговия с електрическа енергия

Търговия с електрическа енергия

Търговец на електрическа енергия

Енерджи Инвест Юръп АД – лицензиран търговец на електрическа енергия

Дружеството е създадено през 2010г. Управлява се от тричленен Съвет на директорите. Основната дейност е търговия с електрическа енергия.
Енерджи Инвест Юръп АД притежава лицензия за търговия с електрическа енергия енергия № 347-15/27.12.2010.
Дружеството е активен участник на свободния пазар на електрическа енергия от 28.01.2011 г.

ДКЕР издава лицензия за търговия с електрическа енергия на Енерджи Инвест Юръп АД.
През януари 2011 г. Енерджи Инвест Юръп АД започва работата си като активен участник на свободния пазар на електрическа енергия в България.

През юни 2013 г. Енерджи Инвест Юръп АД разширяв лицензията си, като става координатор на стандартна балансираща група.